องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 295 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล [ 8 ก.พ. 2566 ]51
62 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึง บ้านดอนโจดตอนบน (นานางเกียม เข็มผง) [ 8 ก.พ. 2566 ]44
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.พ. 2566 ]47
64 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2566 ]61
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 9 ม.ค. 2566 ]55
66 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ 2565) [ 9 ม.ค. 2566 ]50
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ และ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]43
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ , บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ และบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ [ 9 ธ.ค. 2565 ]50
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ , บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 9 ธ.ค. 2565 ]51
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศตะวันตก , บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศเหนือ และบ้านโนนเก่าน้อย หม [ 9 ธ.ค. 2565 ]62
71 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายนาแม่ไล - โคกป่าชาติ [ 9 ธ.ค. 2565 ]54
72 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]52
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2565 ]84
74 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 27 ต.ค. 2565 ]52
75 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ต.ค. 2565 ]64
76 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]92
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]76
78 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ต.ค. 2565 ]91
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 7 ต.ค. 2565 ]73
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ [ 7 ต.ค. 2565 ]84
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15