องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 290 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนานายศักดิ์ดา มหาราช ถึง สี่แยกบ้านโนนสวรรค์ [ 31 พ.ค. 2566 ]29
42 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ สายสามแยกนานายสุภีร์ ถึง สามแยกบ้านถลุงเหล็ก [ 31 พ.ค. 2566 ]28
43 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ สายวัดกู่แก้ว เชื่อมถนนบ้านป่าแดง [ 31 พ.ค. 2566 ]26
44 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ สายบ้านโนนใหญ่ เชื่อมลำห้วยแก [ 31 พ.ค. 2566 ]25
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๙ สายนานายแถลง ปลัดกอง ถึง นานางชอบ พลเมือง [ 31 พ.ค. 2566 ]23
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายลำห้วยหนองเอี่ยนด้านทิศตะวันออก จากนานายเก่ง ถึง นานางเรียบ พื้นไธสงค์ [ 31 พ.ค. 2566 ]24
47 ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]24
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลและถมดินทางระบายน้ำ (เหตุจากน้ำท่วม) ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม [ 3 พ.ค. 2566 ]26
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกร่องน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองเหนียง บ้านคอนฉิมพัฒนา ม.๙ ด้านทิศตะวันตกโรงเรียนบ้านคอนฉิม [ 3 พ.ค. 2566 ]27
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]34
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ [ 10 เม.ย. 2566 ]25
52 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) [ 10 เม.ย. 2566 ]30
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 10 มี.ค. 2566 ]51
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]45
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายลำห้วยเสือเขี้ยว จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึง นานายกุล โทมา [ 8 ก.พ. 2566 ]40
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล [ 8 ก.พ. 2566 ]42
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึง บ้านดอนโจดตอนบน (นานางเกียม เข็มผง) [ 8 ก.พ. 2566 ]39
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.พ. 2566 ]41
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2566 ]51
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 9 ม.ค. 2566 ]45
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15