องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 322 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเก่าน้อย ม.8จากปู่ตาถึงสายหนองสามเหลี่ยมไปบ้านท่าเยี่ยม [ 3 เม.ย. 2567 ]5
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนฉิมพัฒนา ม.9-แยกดอนปู่ตาบ้านคอนฉิม ม.1 [ 2 เม.ย. 2567 ]4
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ [ 6 มี.ค. 2567 ]13
5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบ้านดอนโจด หมู่ที่6 (สายนานายอดุล ชำกุล) [ 4 มี.ค. 2567 ]8
6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่6 (สายลำห้วยดอนหวาย -นาแม่หนู) [ 4 มี.ค. 2567 ]7
7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบ้านดอนโจด หมู่ที่6 (สายนาแม่ไล -นานายวสันต์ กฏนอก) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่2 (สายวัดกู่แก้วชัยราม - แยกนานายแช่ม) [ 4 มี.ค. 2567 ]6
9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่2 (สายวัดกู่แก้วชัยราม ) [ 4 มี.ค. 2567 ]7
10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่3 (สายนาแม่จั่น) [ 4 มี.ค. 2567 ]7
11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่5 (สายหนองแดง - บ้านห้วยแก) [ 4 มี.ค. 2567 ]8
12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนสวรรค์ หมู่3 (สายนานายดุสิต อุทัยเรือง - นานางวนิดา พื้นไธสง) [ 4 มี.ค. 2567 ]8
13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่4 (สายหนองไผ่ล้อม - หนองเลิงสรวง) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
14 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนสวรรค์ หมู่3 (สายลำห้วยหนองเอี่ยน -นาแม่มัย) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าแดง หมู่5 (สายนาแม่อัมพร จันทะภา -นาแม่สมหวัง) [ 4 มี.ค. 2567 ]3
16 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่1 สายดอนปู่ตา-นานายสามารถ วรแสน [ 4 มี.ค. 2567 ]4
17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านดงบัง หมู่ที่4 (สายหนองเลิงสรวง-หนองขุนทรง) [ 4 มี.ค. 2567 ]3
18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 (สายนาพ่อสกริม) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่1 (สายหนองเอี้ยง) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่1 (สายนาพ่อบุญทัด) [ 4 มี.ค. 2567 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17