องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.รับสมัค...
   
  นายสุรคุปต์ สิทธิสุธี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...
   
  วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.รับสมัค...
   
  วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.รับสมัค...
   
 
วีดิทัศน์ "ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน"
สปอร์ตวันต่อต้านวันยาเสพติดโลก

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6