องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 

 

 


  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล พร้อมคณะเจ้าที่และคณะรพสต....
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล เป็นประธานประชุมการวางมาตร...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรงจสอบน้ำบาดาลที...
   
  นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นทีพร้อมพนักงานซ่อมแซ...
   

 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
Updated 2020, Oct 6