องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 222 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2565 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ต.ค. 2565 ]13
3 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]21
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]22
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ต.ค. 2565 ]25
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 7 ต.ค. 2565 ]25
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ [ 7 ต.ค. 2565 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 12 ก.ย. 2565 ]32
10 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยและโครงการลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน ๖ โครงการ [ 9 ก.ย. 2565 ]39
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ สายบ้านดอนโจด - บ้านโนนเก่าน้อย [ 1 ก.ย. 2565 ]38
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ สายวัดกู่แก้ว [ 1 ก.ย. 2565 ]37
13 แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ [ 11 ส.ค. 2565 ]52
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]41
15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านดงบัง-แยกโนนสวรรค์) [ 8 ส.ค. 2565 ]44
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 (สายราพ่อบุญเต็ม ชัยลา) [ 8 ส.ค. 2565 ]41
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ [ 11 ก.ค. 2565 ]41
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 11 ก.ค. 2565 ]34
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 11 ก.ค. 2565 ]38
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 13 มิ.ย. 2565 ]35
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12