องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 237 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ [ 10 มี.ค. 2566 ]4
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิม หมู่ที่ ๑ ถนนสายลำห้วยเสือเขี้ยว จากนานางสวา ปลัดศรีช่วย ถึง นานายกุล โทมา [ 8 ก.พ. 2566 ]5
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายนานายศิริ เขียวชัยภูมิ ถึง นานายสงคราม ชำกุล [ 8 ก.พ. 2566 ]5
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ ๘ ถนนสายลำห้วยขี้นาคตอนล่าง ถึง บ้านดอนโจดตอนบน (นานางเกียม เข็มผง) [ 8 ก.พ. 2566 ]4
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะ บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 7 ก.พ. 2566 ]5
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ [ 9 ม.ค. 2566 ]12
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 9 ม.ค. 2566 ]4
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ [ 9 ม.ค. 2566 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ และ บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]6
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม บ้านดงบัง หมู่ที่ ๔ , บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๕ และบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ , บ้านดอนโจด หมู่ที่ ๖ และบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ [ 9 ธ.ค. 2565 ]9
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศตะวันตก , บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ ๙ ถนนสายลำห้วยหนองเอี่ยน ด้านทิศเหนือ และบ้านโนนเก่าน้อย หม [ 9 ธ.ค. 2565 ]11
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลคอนฉิม ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ ๗ ถนนสายนาแม่ไล - โคกป่าชาติ [ 9 ธ.ค. 2565 ]5
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]7
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2565 ]28
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลางองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 17 ต.ค. 2565 ]24
18 ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ต.ค. 2565 ]38
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2565 ]34
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 7 ต.ค. 2565 ]38
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12