องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
   วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 [วันที่ 2022-06-29][ผู้อ่าน 18]
 
  ทรงพระเจริญ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนพรรษา พัชรสุ...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 79]
 
  การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่อ...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 70]
 
  ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น ถึงเวลา...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 67]
 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 82]
 
  ออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมูที่ 1,2[วันที่ 2022-05-30][ผู้อ่าน 80]
 
  ขอเชิญร่วมประชุมโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน - ตำ...[วันที่ 2022-05-27][ผู้อ่าน 68]
 
  วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประชุมเตรียมงานตามโ...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมเยี่ยมเยืยนแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติราชการและ...[วันที่ 2022-05-20][ผู้อ่าน 77]
 
  ขอเชิญร่วมการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 53]
 
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต[วันที่ 2022-05-09][ผู้อ่าน 59]
 
   นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 90]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36