องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
  วันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมหารือ เรื่องต่างๆ[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 115]
 
  มอบวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโร...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 157]
 
  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565 นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม น...[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 139]
 
  28/2/2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม มอบเงินฌ...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 122]
 
  #งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย# วันที่25ก.พ.65นายชั...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 140]
 
  25/2/2565 ประชุมคณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผลแผน...[วันที่ 2022-02-25][ผู้อ่าน 126]
 
  กิจกรรมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีแวงใหญ่ ประจำปี 2...[วันที่ 2022-02-10][ผู้อ่าน 167]
 
  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ[วันที่ 2022-02-08][ผู้อ่าน 148]
 
  #ชนะเลิศการประกวดผ้าไหมมัดหมี่และผลผลิตการเกษตร งา...[วันที่ 2022-02-05][ผู้อ่าน 135]
 
  การเปิดประชุมสภาครั้งแรก[วันที่ 2022-02-04][ผู้อ่าน 144]
 
  แนวทางการเปิดตลาดนัด[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 152]
 
  ขุดร่องระบายน้ำกำจัดวัชพืชอุดตัน และซ่อมไฟแสงสว่าง...[วันที่ 2022-01-28][ผู้อ่าน 149]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38