องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


ประชุม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข


วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล ร่วมประชุม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19