องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ วันเวลา ตามแผนการลงทะเบียนสวัสดิการของรัฐ ปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตามแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ ปี 2565

2023-03-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05