องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดอนหวายบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ


วันที่ 1 เดือน สิงหาค พ.ศ. 2565

             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คอนฉิม ได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.คอนฉิม ให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดอนหวายบ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

 

2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19