องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
  กิจกรรมโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุห่างไกลโรคโควิด2...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 179]
 
  ลงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเป้าหมายผู้ป...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 137]
 
  วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2565 ประชุมคณะกรรมการกองท...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 186]
 
  วันที่ 24 มีนานคม 2565 นายประวิทย์ เขตชมภู รองนาย...[วันที่ 2022-03-24][ผู้อ่าน 165]
 
  ขอเรียนเชิญ ข้าราชการพลเรือน ร่วมแข่งขันกีฬาสานสั...[วันที่ 2022-03-22][ผู้อ่าน 147]
 
  ประกาศงดให้บริการเป็นการชั่วคราว [วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 117]
 
   วันที่ 21/3/2565 นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์กา...[วันที่ 2022-03-21][ผู้อ่าน 111]
 
  การดำเนินการจัดเก็บภาษีป้ายและที่ดินและสิ่งปลูกสร้...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 133]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้ร่ว...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 140]
 
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมประเมิน ITA ประจำปี...[วันที่ 2022-03-15][ผู้อ่าน 126]
 
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-14][ผู้อ่าน 117]
 
  วันที่ 11/3/2565 นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์กา...[วันที่ 2022-03-11][ผู้อ่าน 112]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38