องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


พิธีมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย


วันที่ 31 เดือน มีนาค พ.ศ. 2566

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สมาชิกอบต,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,คร พร้อมข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวัน. อบต คอนฉิม

2023-03-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05