องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายชัยวัฒย์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ได้ออกสำรวจพื้นที่เร่งระบายน้ำออก จากบริเวณพื้นที่ตำบลคอนฉิมให้ได้มากที่สุด


วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
           นายชัยวัฒย์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมพร้อมเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ได้ออกสำรวจพื้นที่เร่งระบายน้ำออก จากบริเวณพื้นที่ตำบลคอนฉิมให้ได้มากที่สุด

2023-03-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05