องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]151
162 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 2 [ 20 เม.ย. 2560 ]151
163 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 [ 11 เม.ย. 2560 ]178
164 ประกาศ รายชื่อผู้เสนอราคาชนะการเสนอราคา ตามโครงการประมูลราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ขนาด ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ) จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 7 เม.ย. 2560 ]156
165 ประกาศ ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 บ้านโนนใหญ่ และหมู่ที่ 4 บ้านดงบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]185
166 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หมู่ที่ 6 บ้านดอนโจด, หมู่ที่ 8 บ้านโนนเก่าน้อย) [ 15 มี.ค. 2560 ]152
167 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพัันธ์ พ.ศ. 2560 [ 15 มี.ค. 2560 ]154
168 ประกาศ ประมูลราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]175
169 ประกาศ ราคากลางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]148
170 ประกาศ รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ไตรมาสที่1) [ 13 ก.พ. 2560 ]156
171 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2559 [ 12 ม.ค. 2560 ]150
172 ประกาศ ยกเลิิกประกาศประมูลราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 ม.ค. 2560 ]151
173 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]155
174 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 1 [ 12 ต.ค. 2559 ]155
175 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 4 [ 10 ต.ค. 2559 ]149
176 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]158
177 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559 ไตรมาสที่ 3 [ 11 ก.ค. 2559 ]151
178 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 [ 13 มิ.ย. 2559 ]149
179 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 24 พ.ค. 2559 ]141
180 ประกาศ สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 [ 10 พ.ค. 2559 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12