องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างยางมะตอยสำเร็จรูป [ 22 ก.ค. 2562 ]161
122 ประกาศ ราคากลางโครงการจัดซื้อธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธีบรมราชาภิเษก [ 10 พ.ค. 2562 ]158
123 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ 6 และบ้านโคกสว่าง ม.7 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]139
124 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]142
125 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]137
126 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ 4 และบ้านป่าแดง ม.5 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 26 มี.ค. 2562 ]152
127 ประกาศ ราคากลางจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลคอนฉิม [ 13 มี.ค. 2562 ]138
128 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 [ 27 ธ.ค. 2561 ]149
129 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 [ 26 ธ.ค. 2561 ]146
130 ประกาศ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลคอนฉิม โดยการปรับเกรดเรียบ [ 20 ธ.ค. 2561 ]138
131 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที 3 และบ้านดงบัง หมุ่ที่ 4 [ 25 ก.ย. 2561 ]137
132 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม สายบ้านโนนเก่าน้อย - โสกดู่ โดยการลงหินคลุก [ 25 ก.ย. 2561 ]135
133 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที 6 และบ้านโคกสว่าง หมุ่ที่ 7 [ 25 ก.ย. 2561 ]155
134 ประกาศ โครงการซ่อมแซมผิวถนนลาดยาง สายบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 [ 25 ก.ย. 2561 ]154
135 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561 [ 11 ก.ย. 2561 ]153
136 ประกาศ โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 11 ก.ย. 2561 ]156
137 ประกาศ โครงการปรับปรุงถนนดินภายในตำบลคอนฉิม โดยการลงหินคลุก [ 11 ก.ย. 2561 ]144
138 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 [ 21 ส.ค. 2561 ]151
139 ประกาศ สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 [ 21 ส.ค. 2561 ]136
140 ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]180
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12