องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศ แผนงานจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 มี.ค. 2563 ]142
102 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]152
103 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 (สายบ้านพ่อกุหลาบ ปาไข) [ 13 ม.ค. 2563 ]142
104 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]143
105 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]148
106 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 [ 7 ม.ค. 2563 ]148
107 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]151
108 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]157
109 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]150
110 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 [ 7 ม.ค. 2563 ]144
111 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]151
112 ประกาศ ราคากลางโครงการติดตั้งประตูรั้วสแตนเลส (บริเวณทางเข้า-ทางออก) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 2 ม.ค. 2563 ]137
113 ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 [ 18 ธ.ค. 2562 ]156
114 ประกาศ ราคากลางโครงการต่อเติมรั้วอาคารที่ทำการ อบต.คอนฉิม โดยติดตั้งรั้วเหล็ก [ 29 พ.ย. 2562 ]163
115 ประกาศ โครงการซ่อมแซมถนน โดยการปรับเกรดเรียบ [ 27 พ.ย. 2562 ]180
116 ประกาศ ราคากลางงานปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม [ 26 ก.ย. 2562 ]153
117 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายโคกโสกขี้หี [ 16 ก.ย. 2562 ]143
118 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินสายบ้านยายชำนาญ [ 16 ก.ย. 2562 ]135
119 ประกาศ ราคากลางปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก ถนนภายในตำบลคอนฉิม หมู่ 1 และสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 และสายเลียบลำห้วยหนองเอี่ยน นานายธีรพงษ์ มูลหล้า บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ 9 [ 26 ส.ค. 2562 ]157
120 ประกาศ ราคากลางซ่อมแซมถนนดินภายในตำบลโดยการลงหินคลุก [ 20 ส.ค. 2562 ]140
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12