องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ ๒ สายวัดกู่แก้ว [ 1 ก.ย. 2565 ]44
22 แบบสรุปราคากลาง โครงการปรับรุงถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ ที่ 3 บ้านโนนสวรรค์ [ 11 ส.ค. 2565 ]64
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ [ 11 ส.ค. 2565 ]49
24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 (สายบ้านดงบัง-แยกโนนสวรรค์) [ 8 ส.ค. 2565 ]53
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 (สายราพ่อบุญเต็ม ชัยลา) [ 8 ส.ค. 2565 ]50
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ [ 11 ก.ค. 2565 ]49
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ [ 11 ก.ค. 2565 ]42
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 11 ก.ค. 2565 ]46
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ [ 13 มิ.ย. 2565 ]42
30 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 สายลำห้วยเสือเขี้ยว [ 7 มิ.ย. 2565 ]74
31 รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านโนนเก่าน้อย หมู่ที่ 8 สายคุ้มโสกดู่-โคกป่าชาติ [ 7 มิ.ย. 2565 ]74
32 รายผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิมพัฒนา หมู่ที่ 9 สายแยกนาดาบชาย-ทางเชื่อมบ้านหนองทุ่ม ต.ใหม่นาเพียง [ 7 มิ.ย. 2565 ]70
33 เอกสารแนบท้ายประกาศราคาการ ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โครงการ ซ่อมแซมทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านดงบัง หมู่ที่ 4 [ 6 มิ.ย. 2565 ]67
34 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 [ 11 พ.ค. 2565 ]35
35 เอกสารแนบท้ายประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 ถนนสายหนองสามเหลี่ยม-บ้านท่าเยี่ยม ต.ใหม่นาเเพียง [ 6 พ.ค. 2565 ]82
36 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บ้านดอนโจด หมู่ที่ 6 [ 6 พ.ค. 2565 ]73
37 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]35
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ [ 11 เม.ย. 2565 ]29
39 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 11 เม.ย. 2565 ]28
40 รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยการลงหินคลุก บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 [ 1 เม.ย. 2565 ]95
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12