องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 231 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่องการพิจารณาผลเรียกการสอบราคา โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์วัดลัฏฐิวันบ้านคอนฉิม [ 3 ส.ค. 2558 ]178
202 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 3 [ 14 ก.ค. 2558 ]151
203 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย. 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]151
204 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม [ 10 ก.ค. 2558 ]141
205 ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คอนฉิม [ 6 ก.ค. 2558 ]161
206 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.คอนฉิม [ 17 มิ.ย. 2558 ]158
207 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 [ 15 มิ.ย. 2558 ]155
208 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ [ 21 พ.ค. 2558 ]153
209 ประกาศราคากลางสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 18 พ.ค. 2558 ]157
210 ประกาศ ผลการพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านคอนฉิมพัฒนา ม.9 [ 25 มี.ค. 2558 ]155
211 ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนฉิมพัฒนา ม.9 [ 26 ก.พ. 2558 ]140
212 ประกาศราคากลางงานสอบราคาจ้างเหมาตามโคงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.คอนฉิม [ 8 ม.ค. 2558 ]150
213 ป่ระกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต อบต.คอนฉิม [ 8 ม.ค. 2558 ]148
214 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเกษตรเอนกประสงค์หรือรถอีแต๋น) [ 23 ธ.ค. 2557 ]146
215 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.คอนฉิม [ 11 ธ.ค. 2557 ]145
216 ประกาศ ผลการพิจารณาผลการเรียกสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 4 ธ.ค. 2557 ]149
217 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ (แบบเกษตรเอนกประสงค์หรือรถอีแต๋น) ประจำปีงบประมาณ2558 [ 3 ธ.ค. 2557 ]151
218 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ [ 14 พ.ย. 2557 ]147
219 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 6 พ.ย. 2557 ]149
220 ประกาศ การพิจารณาผลการเรียกสอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ต.คอนฉิม [ 29 ก.ค. 2557 ]130
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12