องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต


เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม