องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม