องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


ขออนุญาต ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขออนุญาต ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม