องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
 
ปกแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.คอนฉิม
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 การนำแผนสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผ02
ส่วนที่ 3 ครุภัณฑ์
ส่วนที่ 3 ผ02/1
ส่วนที่ 4
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม