องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันรำวงมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566
ตัวแทนข้าราชการพนักงากองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เข้าร่วมแข่งขันรำวงมหาดไทย จังหวัดขอนแก่น ณ ลาวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

2023-03-31
2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05