องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติอำเภอแวงใหญ่


วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565
นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมข้าราชการ,พนักงานเจ้าหน้าที่,สมาชิก อบต. เข้าร่วม โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติอำเภอแวงใหญ่ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมและเจ้าหน้าทีเป็นผู้ดำเนินงานกิจกรรมร่วมกัน

2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09