องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565


วันที่ 29 มิถุนาย พ.ศ. 2565
             งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับคำสั่งจากท่านนายกให้นำน้ำอุปโภคมาแจกให้กับประชาชนบ้านคอนฉิมพัฒนาหมู่9 จำนวน 10 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการขาดนำ้อุปโภคเนื่องจากนำ้ประปาไม่ไหล

2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-29