องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น ถึงเวลา 18.00 น วันพุธนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยล่ะ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกเป็นบางแห่ง ที่มา : เพจ กรมอุตุนิยมวิทยา


ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น ถึงเวลา 18.00 น วันพุธนี้  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยล่ะ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกเป็นบางแห่ง
ที่มา : เพจ กรมอุตุนิยมวิทยา

2022-08-10
2022-08-10
2022-08-09
2022-08-09
2022-08-01
2022-07-27
2022-07-26
2022-07-11
2022-06-30
2022-06-29