องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผู้ราชการจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานเปิดโรงพยาบาลสนามระดับพื้นที่ ณ โรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่


2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19