องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.คอนฉิม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และอาสาสมัครปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19