องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนโจดที่จบการศึกษาป.6 และ ม.3


2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19