องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.คอนฉิม นายสมบัติ ชำกุล เป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนโจดที่จบการศึกษาป.6 และ ม.3


2021-05-06
2021-05-05
2021-04-29
2021-04-28
2021-04-28
2021-04-27
2021-04-23
2021-04-21
2021-04-20
2021-04-19