องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นทีพร้อมพนักงานซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนสวรรค์ บ้านดงบัง ที่พบปัญหาเป็นหลุม ชำรุด


2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19