องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นทีพร้อมพนักงานซ่อมแซมถนนสายบ้านโนนสวรรค์ บ้านดงบัง ที่พบปัญหาเป็นหลุม ชำรุด


2021-03-04
2021-03-03
2021-02-26
2021-02-25
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-18
2021-02-18