องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น: www.konchim.go.th
 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ลงพื้นที่ตรงจสอบน้ำบาดาลที่โรงเรียนบ้านดอนโจด เพื่อเป็นข้อมูลลงแผงโซลาเซลล์


2021-03-04
2021-03-03
2021-02-26
2021-02-25
2021-02-22
2021-02-22
2021-02-19
2021-02-19
2021-02-18
2021-02-18