องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายกอบต.นายสมบัติ ชำกุล ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ 7 แห่งและมอบให้สาธารณสุขตำบลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตรวจวัดป้องกัน covid-19


2023-01-24
2023-01-20
2023-01-04
2022-10-26
2022-10-21
2022-10-13
2022-09-30
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-19