องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม


โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม