องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]65
2 ประกาศผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]71
3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2564 [ 16 มี.ค. 2565 ]190
4 แผนพัฒนา 5 ปี [ 1 ก.ย. 2564 ]270
5 ยุทธศาสตร์การพัมนา [ 1 ก.ย. 2564 ]270
6 แบบผ.02-1 [ 1 ก.ย. 2564 ]254
7 แบบผ.02 [ 1 ก.ย. 2564 ]249
8 การติดตามประเมินผล 2561-2565 [ 1 ก.ย. 2564 ]254
9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา [ 1 ก.พ. 2564 ]253