องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานกองการศึกษา


แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการ ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม ปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการ ศพด.ป่าแดงท่าเยี่ยม ปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม