องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม