องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565
 
ปกข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565
คำแถลงงบประมานประกอบงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม