องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต


มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม