องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 21
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม