องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณ


ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้ข้อบัญญํติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
 
ปก
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
หน้า 2
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม