องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนฉิม