องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
คณะผู้บริหารนายชัยวัฒน์  ดอกไม้งาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
089-8305191
นายสุภาพ  หลงแก


นายประวิทย์  เขตชมภู
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
087-6747590  088-7471742

นางศรีประไพร  ตุ้ยศักดิ์ดา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
065-1152910