องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ”


วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566
       นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาน นากยกองค์การบริหารส่วนตำบล คอนฉิมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,สมาชิกอบต.,พนักงานราชการ,พนักงาจ้าง,ลูกจ้างเหมาบริการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมและสมาชิก อสม.ตำบลคอนฉิม
       เข้าร่วม“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๙ เฉลิมพระเกียรติ” ณ ลานหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24