องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day)


วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

 นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล,พนักงานจ้างตามภารกิจ,ลูกจ้างประจำ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ในวันที่ 28 กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวรหน้าเสาธงชาติไทย องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

2024-06-17
2024-05-31
2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-27
2023-09-26
2023-09-25
2023-09-23