องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


พิธีมอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย


วันที่ 31 เดือน มีนาค พ.ศ. 2566

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม สมาชิกอบต,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,คร พร้อมข้าราชการพนักงาน เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลัฏฐิวัน. อบต คอนฉิม

2024-05-31
2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-27
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-07-07
2023-06-26