องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


กิจกรรมเข้าร่วม การแสดง ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่


วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

 นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม นำชุด แสดงข้าราชการพนักงาน ขึ้น แสดง ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ #งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของดีแวงใหญ่

2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24