องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


นายชัยวัฒย์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม พร้อมเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ได้ออกสำรวจพื้นที่เร่งระบายน้ำออก จากบริเวณพื้นที่ตำบลคอนฉิมให้ได้มากที่สุด


วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565
           นายชัยวัฒย์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมพร้อมเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ได้ออกสำรวจพื้นที่เร่งระบายน้ำออก จากบริเวณพื้นที่ตำบลคอนฉิมให้ได้มากที่สุด

2024-02-28
2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24