องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ในเขตพื้นที่อำเภอแวงใหญ่ ณ หอประชุมอำเภอแวงใหญ่ วันเวลา ตามแผนการลงทะเบียนสวัสดิการของรัฐ ปี 2565 เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ตามแผนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการของรัฐ ปี 2565

2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24
2023-01-20