องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


ประชุม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข


วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิมพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำตำบล ร่วมประชุม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24
2023-01-20