องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น : www.konchim.go.th

 
 
 


มอบทรายกำจัดยุงลาย ตามโครงการการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิม


วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

นายชัยวัฒน์ ดอกไม้งาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิมพร้อมเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ มอบทรายกำจัดยุงลาย ตามโครงการการป้องกันโรคระบาดภายในตำบลคอนฉิมให้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนผู้รับมอบประจำหมู่บ้าน

2023-10-26
2023-09-28
2023-09-23
2023-09-22
2023-09-21
2023-06-26
2023-03-31
2023-02-23
2023-01-24
2023-01-20